Verwijzing

Sinds begin 2022 is tandarts Haverkamp gestopt met zijn eigen verwijspraktijk. Hij is tandartsdocent op de ACTA en concentreert zich op andere activiteiten.
(o.a. fotografie en advies, coaching en sparringpartner van (jonge) collega’s)

stuur een mail:  jan-albert@tandartshaverkamp.com